Medic Teachers | Платформа за онлайн медицински семинари и уебинари

Спешна Педиатрия

Юбилейна десета поредна среща!

За да се заявите участие за уебинара трябва да се регистрирате или да влезете в платформата!

16 - 18 октомври
15:00 Начало
55 Лектори
72.00лв Цена

Информация и програма


Юбилейна Десета Национална Конференция  за педиатри и ОПЛ „Спешна педиатрия”

16-18 октомври 2020 ,гр. Поморие к-с Wave Resort

 

Конференция се организира от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на Медицински Университет, Пловдив и Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив, под егидата на Ректора на нашия Университет и Изпълнителния Директор на УМБАЛ „Свети Георги“, в рамките на мероприятията посветени на 75-годишнината на Медицински Университет, Пловдив.

 

Научна програма

 

16.10.2020

15:00 - 15:20 Откриване и приветствия – проф. Иван Иванов, Ръководител на катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ, МФ, Пловдив; Началник клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

15:20 - 15:40 Презентация на проф. М. Мурджева, Ректор на Медицински Университет, Пловдив – Предизвикателствата в бързата микробиологична и имунологична диагностика нa COVID-19 – кой тест и кога да изберем?

15:40 - 16:00 Презентация на проф. К. Джамбазов, Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив – „Хоанална атрезия“

 

Сесия: „Полиорганна недостатъчност и детската патология“ – модератори доц. И. Цочева, проф. Т. Шмилев

16:00 - 16:20 Анонс на темата – доц. Румяна Андонова, Началник Клиника по детска анестезиология и реанимация, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

16:20 - 16:40 Полиорганната недостатъчност в детска възраст – етиология, патогенеза и клиника – д-р Б. Младенов, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

16:40 - 17:00 Неблагоприятните ефекти на антибиотиците върху здравата чревна микробиота. – Проф. Герова, Клиника по Гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“, София.

17:00 - 17:20 Хемодинамична подръжка при полиорганна недостатъчност – д-р Вилиана Драгнева, д-р Димитър Печилков, НКБ, София

17:20 - 17:40 Остър респираторен дистрес синдром (ARDS) и полиорганна недостатъчност – доц. Ирен Цочева, д-р Христо Пседерски, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

17:40 - 18:00 „Витамините през първите 1000 дни“– д-р Станислава Хитрова-Николова дм, СБАЛАГ „Майчин дом“ гр. София,

18:00 - 18:20 „Фебрилитет и болка в детската възраст“ – доц. д-р Рада Маркова, д.м., Първа Детска Консултативна Клиника, София

18:20 - 18:40 Сепсис и полиорганна недостатъчност. Респираторна подръжка – доц. Румяна Андонова, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

 

17.10.2020

Сесия: „Полиорганна недостатъчност и детската патология“ – модератори проф. И. Иванов, доц. Й. Узунова и доц. М. Гайдарова

09:00 - 09:20 Синдром на макрофагеална активация – диагностични и терапевтични предизвикателства – д-р Любов Чочкова, Кристина Стефанова, Анастасия Шишманова, Ивелина Нейчева, Медицински Университет, МФ; УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

09:20 - 09:40 Хомеопатично лечение на Епщайн-Бар вирусна инфекция – д-р Петко Загорчев

09:40 - 10:00 „Какво ново в терапията на атопичния дерматит през 2020 г.“ – доц. Развигор Дърленски, Аджибадем Сити Клиник Болница „Токуда“, София

10:00 - 10:20 Синдром на остра туморна лиза при деца с онкохематологични заболявания – д-р Неофит Спасов, доц. Мария Спасова, МУ, МФ; УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

10:20 - 10:40 Полиорганна недостатъчност при невропатология в детска възраст – проф. Иван Иванов, Медицински Университет, МФ; УМБАЛ „Свети Георги, Пловдив

10:40 - 11:00 Мястото на Лактофлор в педиатричната практика – Д-р Калин Лисички, Аджибадем Сити Клиник, Болница „Токуда“, София

11:00 - 11:20 Мултиорганни увреждания при асфиксия на новороденото. Терапевтични възможности на церебралната хипотермия – доц. Христо Мумджиев, Тракийски университет, МФ, Стара Загора

11:20 - 11:40 Ролята на общопрактикуващия лекар в превенцията на грип – д-р Николай Брънзалов

11:40 - 12:00 Остри отравяния в детска възраст и полиорганна недостатъчност – доц. Евгения Бързашка, Медицински Университет, МФ, Плевен

12:00 - 12:20 Черният дроб при полиорганна недостатъчност – доц. Йорданка Узунова, УМБАЛ „Лозенец“, София

12:20 - 12:40 Бъбрекът при полиорганна недостатъчност в детска възраст – доц. Мария Гайдарова, СБАЛДБ „Професор Иван Митев“, София

 

Сесия: „Инфектология и имунитет“ – модератори доц. М. Спасова и доц. С. Велизарова

14:00 - 14:20 Симптоми алармиращи за първичен имунен дефицит – д-р Хасан Бурунсузов, Медицински Университет, МФ; УМБАЛ „Свети Георги, Пловдив

14:20 - 14:40 Инфекциозен фенотип при имунодефицитни състояния – доц. Мария Спасова, Медицински Унишверситет, МФ; УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

14:40 - 15:00 Диференциална диагноза на ОРИ на ГДХ в детската възраст. Терапевтичен подход - доц. Асен Куцаров, МУ Варна, доц. Сава Огнянов, ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски“, София

15:00 - 15:20 COVID-19 и децата – проф. Пенка Переновска, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по педиатрия, София

15:20 - 15:40 Белoдробна нокардиоза – проф. Петко Минчев, София

15:40 - 16:00 Tasectan и Tasectan Duo – Ключът срещу диария от ранна детска възраст, доц. д-р Йорданка Узунова, дм, Началник на Клиника по педиатрия, МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

16:00 - 16:20 Патоморфоза на туберкулозата у деца – доц. Светлана Велизарова, д-р Наталия Габровска, МБАЛББ „Св. София“, Детска клиника, София

16:20 - 16:40 „Hemlibra (emicizumab): иновативен подход за превенция на кръвоизливите при пациенти с Хемофилия А“ – доц. Мария Спасова, УМБАЛ „Св. Георги“

16:40 - 17:40 Сателитен симпозиум на МЦ и фондация „In Spiro“ на тема „Нарушения на съня в детска възраст“ – проф. Коста Костов, доц. Соня Върбанова, д-р Петър Чипев, д-р Филип Алексиев и д-р Ирен Цочева

 

Сесия: „Хирургия за педиатри“ – модератори проф. О. Бранков, проф. П. Стефанова и доц. Хр. Шивачев

17:45 - 18:05 „Фетална хирургия при вродени заболявания – възможностите в България“ – д-р Петя Чавеева, Медицински комплекс „Д-р Щерев“, София

18:05 - 18:25 „Мекеловият дивертикул – изненадата от която можем да се предпазим“ – Проф. Пенка Стефанова, Медицински Университет, МФ, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

18:25 - 18:45 „Възможности на педиатричната миниинвазивана хирургия“ – Доц. Христо Шивачев УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

18:45 - 19:05 „Синдромът на малтретираното дете през погледа на детския хирург“ - Проф. Огнян Бранков, Аджибадем Сити Клиник, Болница „Токуда“, София

 

18.10.2020

Сесия: Varia – модератори доц. Р. Маркова, д-р К. Лисички

09:00 - 09:20 Предизвикателства пред педиатричната помощ при биологична заплаха – проф. Ростислав Костадинов, Медицински Университет, МФ, Пловдив

09:20 - 09:40 Липидните емулсии – антидот при тежки интоксикации с липофилни медикаменти и отрови – д-р Габриела Кехайова, проф. Снежа Златева, проф. Петко Маринов, Катедра фармакология, токсикология и фармакотерапия, Медицински Университет, Факултет по фармация, Варна

09:40 - 10:00 Алергия към кортикостероиди – клиничен парадокс или очаквана проява – д-р К. Лисички, Аджибадем Сити Клиник, Болница „Токуда“, София

10:00 - 10:20 Добре познат ли е алергичният ринит? – д-р Златко Димитров

10:20 - 10:40 В омагьосания кръг на диференциалната диагноза  

– доц. Р. Маркова (1-ДКК, МУ-Плевен), доц. Ем. Пантелеева (ДО-Софиямед),  

– доц. Сн. Михайлова(Клиника по Имунология, УМБАЛ „Александровска“)  

– д-р В. Миленова (1-ДКК, Клиника по Имунология, УМБАЛ „Александровска“)

10:40 - 11:00 Рабдомиолиза у деца – разсъждения по повод на клинични случаи – Т. Шмилев, Ф. Гълъбова, И. Паскалева, К. Кетев, С. Коцева, И. Янков, Медицински Университет, МФ; УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

11:00 - 11:20 Масивен кръвоизлив и липса на венозен достъп при дете с хемофилия – една истинска хематологична спешност – д-р Атанас Банчев, дм, СБДОХЗ, София

 

Постерна сесия: Интересни клинични наблюдения

Ние използваме бисквитки за да ви предоставим перфектно преживяване на нашия уеб сайт. Повече информация.